دوفصلنامه گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز به شماره ثبت 85747 مورخ 1398/06/25 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می گردد.

تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

 

 دوفصلنامه گفت و گوهای فرهنگی، ایران، آسیای مرکزی و قفقاز اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می‌نماید.


 

 دوفصلنامه گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند. 


 

نوع دسترسی به مقالات دوفصلنامه گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز به‌صورت «باز» می‌باشد. 


 
مشخصات کلی دوفصلنامه گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز

 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: دانشگاه مازندران
 • شاپا چاپی:   0000-0000
 • شاپا آنلاین: 0000-0000
 • وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نرخ پذیرش مقاله‌ها: 000
 • نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 • زبان فصلنامه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: روابط فرهنگی
 • نوع فصلنامه: تخصصی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 • هزینه داوری و چاپ مقاله: ندارد
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله
 • میانگین بازه زمانی فرایند داوری: حداقل 7 هفته