این مجله

اهداف و چشم انداز

هدف دوفصلنامه گفت­ و­گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز فراهم نمودن بستر پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاردن آخرین یافته های علمی خود در ارتباط با روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز یا همسایگان شمالی ایران می باشد. هدف محوری این نشریه ایجاد فضایی علمی برای طرح دیدگاه و تحلیل‌های مربوط به گفت­ و­گوهای فرهنگی و موضوعات جانبی مرتبط با مسائل فرهنگی، فراهم ساختن امکان تبادل نظر و تعاطی افکار میان صاحب‌نظران مختلف داخلی و خارجی پیرامون مسائل مختلف، ایجاد پیوند میان مباحث نظری سیاست خارجی و روابط منطقه­ ای و بین‌الملل با مسائل اجرایی سیاست‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، و نیز افزایش توان تولیدات علمی کشور در ارتقای گفت­ و­گوها میان فرهنگ­ ها و تمدن­ های منطقه است. همچنین، این مجله تلاش می‌کند تا به عنوان پل ارتباطی میان نخبگان علمی و اجرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و حوزه خزر عمل کرده و شکاف میان محافل فکری دانشگاهی، سیاست‌گذاران و مردم این کشورها را در جهت ارتقای منافع ملی متقابل پر نماید. بنابراین، این نشریه به دنبال بسط مطالعات نظری و کاربردی در حوزه مطالعات فرهنگی و نیز ارائه راهبردها و راهکارها برای ارتقای تعاملات فرهنگی و حل مسائل موجود میان ایران و دولت­ های منطقه شمالی ایران می باشد. امید است که این فصلنامه سهمی در ارتقاء دانش و پیشبرد اهداف کلان جامعه علمی داشته و راه حل های دقیق و مدونی در خصوص چالش ها و مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته در عرصه های داخلی و بین المللی ارائه دهد.

 محور های الزامی و پیش شرط­ ها:

  •  موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه­ ای و بین­ المللی که در ارتقای منافع جمهوری اسلامی ایران و آسیای مرکزی و قفقاز ارتباط مستقیم داشته باشد؛
  •    موضوع باید دارای نوآوری، پردازش علمی و متناسب با ضرورت های فعلی و به­ روز باشد؛
  •    رعایت اصل بی­طرفی علمی.